Tag: Tesla

ມະຫາເສດຖີ Elon Musk ໄດ້ລູກຊາຍ ຕັ້ງຊື່ແບບປິດສະໜາວ່າ X Æ A-12

ກ່ອນອື່ນກໍ່ຕ້ອງສະແດງ ຄວາມຍິນດີ ກັບ Elon Musk ມະຫາເສດຖີ ອາເມຣິກາ ຊີອີໂອ ຂອງ Testla ແລະ SpaceX ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ ລູກຊາຍ ກັບເມຍ ຂອງລາວ Grime ໃນມື້ວານນີ້ 5 ພຶດສະພາ 2020. ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດ ໃຫ້ທົ່ວໂລກ ຕ້ອງຕະລຶງ ຄືຜູ່ເປັນພໍ່ໄດ້ ທະວິດເຕີ ຊື່ຂອງລູກຊາຍວ່າ X Æ A-12…