Tag: Russia

ຣັດເຊຍ ມີຄົນຕິດເຊື້ອ ເປັນ ອັນດັບທີ 5 ເກືອບ 2 ແສນຄົນແລ້ວ!

ຈາກສະຖານະການ ຜູ່ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ກາຍ 4 ລ້ານກວ່າຄົນໄປແລ້ວ ແລະ ຜູ່ເສຍຊີວິດ ທີ່ສູງເຖິງ 276,686 ຄົນ ປະມານ 6.8% ຂອງຜູ່ຕິດເຊື້ອ ທັງໝົດ (ຕົວເລກ ເວລາ 18:30 ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2020). ປະເທດ ຣັດເຊຍ ທີ່ມີມາດຕະການ ເຂັ້ມງວດ…