Tag: Culture

ທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ່..!!! ທົ່ວແຂວງເຊກອງ ມີບ້ານວັດທະນະທຳ 151 ບ້ານ

ທ່ານ ແກ້ວຂັນທູນ ດວງຈັນທາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານພະແນກ ຖວທ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ຖວທ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງເຊກອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ວຽກງານວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄອບຄົວ-ບ້ານວັດທະນະທຳຢູ່ບັນດາເມືອງ ແລະ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍບ້ານ ເພື່ອສ້າງເປັນບ້ານວັດທະນະທຳໃໝ່, ບ້ານແບບຢ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຊຶ່ງປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີບ້ານວັດທະນະທຳ 151 ບ້ານ ກວມ 76,64% ຂອງບ້ານທົ່ວແຂວງ; ມີຄອບຄົວວັດທະນະທຳ 16.870 ຄອບຄົວ ກວມ…