Tag: blackout

ຊົມເຊີຍ! ອ້າຍນ້ອງໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ລຸຍໜັກ ກູ້ໄພເສົາໄຟລົ້ມ ທີ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ຂ້ອນພາຍຸລະດູຮ້ອນ

22:40 – 7/5/2020 ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວເລັ່ງສ້ອມແປງຢ່າງຮີບດ່ວນໃນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກພາຍຸ ທີ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ເພື່ອກູ້ຄືນລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ເປັນປົກກະຕິ, ສະນັ້ນ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ຈຶ່ງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກໃນຈຸດທີ່ມີການສ້ອມແປງມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ. ຄລິບຕອນພາຍຸເຂົ້າ . . . . . . . .