Tag: ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຫລາຍກວ່າ 200 ບ້ານ

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2019 ນີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ 6 ເມືອງຄື: ບົວລະພາ, ຍົມມະລາດ, ມະຫາໄຊ, ເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ໜອງບົກ ກວມເອົາ 200 ບ້ານ13.577 ຄອບຄົວ, ປະຊາຊົນ 34.292 ຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ມີເນື້ອທີ່ນາປີຖືກຖ້ວມ 15.375 ເຮັກຕາ,   ໂຄງການຊົນລະປະທານຖືກນໍ້າຖ້ວມ…