Tag: ເຮັດນາ

ການ​ນຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດລົງຊຸກຍູ້ການກະກຽມ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຢູ່ເມືອງຈໍາພອນ ແລະເມືອງຊົນນະບູລີ

ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2019 ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ເພື່ອກຽມ​ລົງ​ມືທໍາການຜະລິດ ເຂົ້ານາແຊງຢູ່ເມືອງຈໍາພອນ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ຄໍາລຸຍ ຍາດຕິວົງ ເຈົ້າເມືອງ ຈໍາພອນ ພ້ອມຄະນະ. ໄດ້ລົງຕິດຕາມຢູ່ສອງ ໂຄງການ ຄືໂຄງການໂພນມ່ວງ ແລະໂຄງການສະຄືນໄດ້ອອກ ແຮງງານລວມອະນາໄມຄອງ ເໝືອງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການສະໜອງນໍ້າຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ປີນີ້ທົ່ວແຂວງມີແຜນຈະຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ 30 ພັນເຮັກຕາຫລາຍ ກວ່າຫມູ່ແມ່ນຢູ່ເມືອງຈໍາ ພອນ,…