Tag: ເມືອງມະຫາໄຊ

ບ້ານມະຫາໄຊ ເມືອງມະຫາໄຊ ນໍ້າຖ້ວມໜັກ ມາ 5 ມື້ແລ້ວ!

ວນທີ 11/9/19 ໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ່ວ່າ ບ້ານມະຫາໄຊ ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ນໍ້າຖ້ວມໜັກ. ບາງເຂດນໍ້າຖ້ວມກາຍ 3 ແມັດ. ປະຊາຊົນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່ເດີ້. ນໍ້າຖ້ວມມາໄດ້ 5 ມື້ ແລ້ວ ນ້ຳຍັງບໍ່ໄດ້ລົດລົງເລີຍ. ບໍ່ທັນມີ ທີມງານຊ່ວຍເຫລືອໃດ ມາໃຫ້ການຊາວຍເຫຼືອ. ທາງຂາດ ໄຟຟ້າດັບ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່ ໜັກໜ່ວງແຮງ . . . . .…