Tag: ເຊກອງ

ຊົມເຊີຍ..!!! ອ້າຍນ້ອງ ກອງທັບນຳໃຊ້ທຸກທ່າແຮງເຂົ້າໃນການກອບກູ້ ໄພພິບັດຢູ່ 6 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້

ເນື່ອງຈາກອິດທິພົນຂອງລົມພາຍຸໜູນເຂດຮ້ອນໂພດູ ແລະ ລົມພາຍຸ ກາຈິກີ, ຫົວທີ 4 ມີຈຸດສູນກາງ 15.9 ອົງສາເໜືອ, ເສັ້ນ ແວງ 107.1 ອົງສາ ຕາເວັນ ອອກສືບຕໍ່ຜັດຜ່ານບັນດາແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເຮັດໃຫ້ ມີຝົນຕົກໜັກ ແລະ ເກີດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ 6 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ເຊັ່ນ: ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ,…

ສະຖານະການນຳ້ຖ້ວມ ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍ

ມາຮອດວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019, ສະຖານະການນຳ້ຖ້ວມຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງການມີການປ່ອຍນຳ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນຳ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ພໍ່-ແມ່ຊະຊາຊົນ ຈົ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງໃນການໄປ-ມາ ເພາະວ່າເສັ້ນທາງຫຼາຍເສັ້ນຖືກດິນເຈື່ອນທັບຖົມ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມເສັ້ນທາງຂາດ.ປັດຈຸບັນນີ້, ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍພາກສ່ວນ ໄດ້ເຂົ້າຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ທີມງານສື່ ຈະລາຍງານເປັນໄລຍະໃຫ້ທ່ານຊາບ