Tag: ເຄັດລັບ

ความแก่ มันไม่ใช่ภาระ เกิดเป็นหญิงเก่งอย่าหยุดทำ 13 ข้อ

ความแก่ มันไม่ใช่ภาระ ฉันดูแลตัวเองได้ 1. อย่ าหยุด..กตัญญู คนที่สำเร็จในชีวิต ส่วนมาก เป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตเป็นส่วนมาก   2. อย่ าหยุด ทำงาน หากเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไ ร้ ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าเราจะรู้ตัว สำหรับบางเรื่องก็สายไปแล้ว 3. อย่ าหยุด..ออม ไม่ว่าจะออมด้วยใดๆ ก็จงรู้จักออม…