Tag: ສສຊ

ຮອງນາຍົກຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ VIII

ຮອງນາຍົກຊີ້ແຈງຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນແລະການຕີລາຄາຕ່າງດັ່ງນີ້: (ວີດີໂອ) ທີ່ມາ : Pathedlao