Tag: ພົນລະເມືອງດີ

ຊົມເຊີຍ ພົນລະເມືອງດີ ປະກາດຫາ ທ່ານ ທີ່ໂອນເງິນເຂົ້າຜິດບັນຊີ ໃຫ້ພົວພັນຫາດ່ວນ

ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ຕາມການໂພສແຈ້ງ ລົງວັນທີ 8 ພະຈີກ 2019 ແຈ້ງວ່າ ໃນວັນທີ 6.11.2019 ໄດ້ມີບັນຊີຊື່ MR video sivilay ໜ້າຈະໂອນເງິນເຂົ້າຜິດບັນຊີມາເຂົ້າ ດັ່ງນັ້ນເຂົ້າກວດເບິ່ງບັນຊີມື້ນີ້ແລ້ວເຫັນ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ ສະນັ້ນຂໍຝາກໃຫ້ຊາວແຟນເພຈ share ໃຫ້ແນ່ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງເພິ່ນເຫັນຈະໄດ້ສົ່ງຄືນ ຊາວອອນລາຍຫລາຍໆຄົນຕ່າງໆ ອອກມາຄອມເມັນ ຊົມເຊີຍກັບຄວາມດີ ຊົມເຊີຍ ຂໍໃຫ້ເຮັດດີຕໍ່ໄປ   ໂສມໜ້າ ໜຸ່ມຫລໍ່ໃຈດີ