Tag: ທະນາຄານການຄ້າ

ທະນາຄານ ການຄ້າ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າສານ ຈຳນວນ 20.000 ກິໂລ, ມູນຄ່າ 164 ລ້ານກີບ

ສະພາບໍລິຫານ ແລະຄະນະ ອຳນວຍການທະນາຄານການ ຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ປະກອບສ່ວນເຂົ້າສານ ຈຳນວນ 20.000 ກິໂລ, ມູນຄ່າ 164 ລ້ານກີບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ ນ້ອງຊາວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.   ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳ ຖ້ວມ ຊຶ່ງພິທີມອບ-ຮັບເຂົ້າຊ່ວຍ ເຫຼືອໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ກັນ ຍາ 2019, ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກ ຄອງແຂວງ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດຮັບໂດຍ ທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະ ລາດ…