Tag: ຄາດຕະກໍາ

ປະກາດຈັບຄາດຕະກອນ ຜົວໃຊ້ປືນຍິງເມຍເສຍຊິວິດ 9/9/19

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນແດ່ ໃນວັນທີ 9.9.2019 ຕອນນີ້ຍັງຈັບໂຕລາວບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ລາວຫນີເຂົ້າປ່າ. ເຫດເກີດທີ່ບ້ານສົມສະຫວັນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃດພົບເຫັນຜູ້ກ່ຽວຫຼືຮູ້ເບາະແສກະລຸນາໂທຕາມເບີໂທຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ຜູ່ກໍ່ເຫດ . ຜູ້ເສຍຊິວິດ ເອກະສານຈາກບ້ານ ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ.