Tag: ຂ່າວ ສະຫວັນນະເຂດ

ການນຳແຂວງພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆຮ່ວມກັນຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ປະສົບໄພນຳ້ຖ້ວມໃນ 5 ບ້ານ

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນນັກທຸລະ ກິດຍິງ, ສະມາຄົມຈີນ, ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງມິເນໂຣນສ໌ລີມີເຕັດ, ທຸ​ລະ​ກິດຫ້າງຮ້ານ ແລະພາກ ສ່ວນອື່ນໆໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍໃນການມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນ 5 ບ້ານຂອງຈຸດສຸມເມືອງວັງທີ່ ຂຶ້ນກັບເມືອງວິລະບູລີແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງລວມມີ: ບ້ານປ່າຜັກເນົ່າ, ບ້ານນາ ສະ ເລາະ, ບ້ານເລົ່າຫຼວງ, ບ້ານຂີ້ ຄັ່ງ ແລະບ້ານນາຊູ ໂດຍ ມີ ທ່ານ ຄຳຜຸຍ…