Tag: ຂ່າວ ດ່ວນ

ເລີ່ມຢູ່ຍາກໄປແລ້ວອິຫຼິບ້ານເຮົາ…!!! ພົບເຂົ້າຈ້າວຫອມມະລິປອມ ຈິງຫຼືເທັດ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ (ຄລິບ)

ມີຜູ້ໃຊ້ ເຝສບຸກ ລາວວັນໄຫມ່ ມາບອກ ໄດ້ໂພສວ່າພົບເຂົ້າຈ້າວຫອມມະລິປ້ອມ ຜູ້ກ່ຽວຊື່ມາຈາກ ຕະຫຼາດຈັນສະຫວ່າງ ໃນລະຄາ 1 ມື່ນ 1 ແສນ 20 ພັນກີບ ແນວໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະມັດລະວັງ ແລະ ໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຊົມ ຖ້າແມ່ນເລື່ອງຈິງຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ່ອງລົງກວດກາດ່ວນ..!! (ມີຄລິບ) ທີ່ມາ :