Tag: ຂ່າວ ຊອກວຽກ

ເຄແອນບີ (KNB) ເຟີນີເຈີເລັ່ງຍົກລະດັບສີມື ນາຍຊ່າງໃຫ້ທຽບທັນກັບສາກົນ

ປະຈຸບັນ ຂະແໜງເຟີນິເຈີ ໄດ້ມີການພັດທະ ນາທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະ ການອອກແບບລວດລາຍຕ່າງໆທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍ ສີສັນ ແລະ ສວຍງາມ. ນອກນັ້ນຍັງມີການແຂ່ງ ຂັນກັນທາງດ້ານສືມືທີ່ມີຄວາມປານີດ ແລະ ສະດຸດຕາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດໄດ້ມີທາງເລືອກສິນຄ້າທີ່ຄຸນ ນະພາບທີ່ແຕກຕາງກັນກ່ຽວກັບສີມືຂອງ ຄົນລາວ. ທ່ານ ກອງມາລາ ພົມມາໄລ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ເຄແອນບີ ເຟີນິເຈີ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ທີມງານຂ່າວ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍວ່າ: 30…