Tag: ຂ່າວ ຈາລະຈອນ

ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງ ສາລະວັນ ຊຸກຍູ້ ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ປະຈຳປີ 2019

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2019ນີ້ ທາງພະແນກ ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມກັບກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ກໍຄືເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ ແລະ ທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ສາຂາ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດຂະບວນການຊຸກຍູ້ເສຍຄ່າທໍານຽມ ຜ່ານທາງລະບົບທະນະຄານ ຂຶ້ນຢູ່ 2 ຈຸດຄື: ເສັ້ນທາງເລກທີ 20…