Tag: ຂ່າວ ຄວາມຮູ້

ບໍລິຫານເງິນ ແບບ ສີ ຈິ້ນຜິງ ດ້ວຍເສດຖະກິດ ໄຂ່ 3 ໜ່ວຍ

ສີ ຈິ້ນຜິງ ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ທັງເປັນປະທານປະເທດຂອງ ສປ.ຈີນ ທີ່ມີອໍານາດ ແລະ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ສີ ຈິນຜິງ ເປັນເດັກທີ່ເກີດໃນຄອບຄົວຍາກຈົນ, ນ້ອງສາວຂອງລາວຖືກຂ້າຕາຍຕອນລາວມີອາຍຸ 13 ປີ, ພໍ່ຂອງລາວ ຖືກທາງການຈີນຈັບເຂົ້າຄຸກຕັ້ງແຕ່ລາວມີອາຍຸ 15 ປີ ແລະ ລາວເອງກໍຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ໝູ່ບ້ານ ຫຼຽງເຈີຍເຫີ ຊຶ່ງເປັນຖານທີ່ໝັ້ນຂອງຄະນະປະຕິວັດ ມົນທົນສ່ານຊີ.   ສີ ຈິ້ນຜິງ ຮັກ ແລະ ເຄົາລົບພໍ່ຂອງລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນໄວເດັກລາວເປັນຄົນເຫັນແກ່ໂຕ…