Tag: ຂ່າວ ການຊ່ວຍເຫລືອ

ບັນດາ ກະຊວງການຕ່າງ ປຶກສາຫາລືປະເມີນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ເພື່ອຟື້ນຟູໄພພິບັດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2019, ກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນເພື່ອ ຟື້ນຟູໄພພິບັດຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປຶ, ໂດຍການໃຫ້ ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າພາກສ່ວນ ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດ ເພື່ອພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື, ແລກ ປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຕີລາຄາ ຄືນການຮັບເອົາ ແລະ ນຳໃຊ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງທົບທວນຄືນ…