Tag: ການປູກໝາກແຕງ

ເຮັດກ່ອນລວຍກ່ອນ…!!! ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີ ການກ້າແລະປູກ “ແກ່ນແຄນຕາລູບ” ໃຫ້ໄດ້ຜົນດີລອດທຸກຕົ້ນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ກົດອ່ານເລີຍ.

ແຄນຕາລູບ ເປັນພືດທີ່ນິຍົມກັນບໍລິໂພກ ແລະ ປູກເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີລົດຊາດແຊບດີ, ເນື້ອຫວານ, ມີກິ່ນຫອມ, ເມື່ອເອົາໄປເຮັດຂອງຫວານກໍແຊບ, ເປັນພືດຕະກຸນລົ້ມລຸກ ມີລະບົບຮາກແກ້ວເລິກປະມານ 80-120 ຊັງຕີແມັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນໍາວິທີ ການກ້າແກ່ນແຄນຕາລູບ ເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເອົາໄປປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້. 1.ນຳເອົາແກ່ນແຄນຕາລູບ ມາແຊ່ນໍ້າອຸ່ນໃນພະຊະນະ (ຊາມ) ຫຼື ອາດປະສົມສານຊີວະພັນຄື “ເຊື້ອຣາໄຕຣໂຄເດິມາ” ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມກ້າແກ່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮາກເນົ່າ, ເຫງົ້າເນົ່າ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ແກ່ນບໍ່ງອກອອກມາໄດ້, ໂດຍການເອົາແກ່ນແຊ່ປະສົມສານຊີວະພັນໄວ້ປະມານ 4-6 ຊົ່ວໂມງ…