Tag: ການປູກໄມ້ໄຜ່

ສູດເດັດ…!!! ສູດເລັ່ງຮາກ “ຕົ້ນໄຜ່” ໃຫ້ອອກພາຍໃນ 4 ວັນ ເຫັນຜົນ 100 % ນຳໄປຕໍ່ຍອດໄດ້ເລີຍ.

*ເຄັດລັບສູດເລັ່ງຮາກໄຜ່ພາຍໃນ 4 ວັນເຫັນຜົນແນ່ນອນ -ເບິ່ງແຍງຮັກສາງ່າຍໆບໍ່ຍຸ້ງຍາກ -ໃຫ້ຜົນຕອບແທນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ( ປະມານ 8 ເດືອນ ຫຼັງປູກ ) -ມີບັນຫາເລື່ອໂລກ ແລະ ແມງໜ້ອຍ -ຜົນຜະລິດເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ -ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດປີ *ວິທີເຮັດ -ເລືອກກິ່ງໄຜ່ທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 2-3 ຊມ ຈາກນັ້ນເຮັດການຕັດຕົ້ນໄຜ່ໃຫ້ເຫຼືອໂດຍໃຊ້ຂໍ້ດ້ານລຸ່ມໄວ້ສຳລັບອອກຮາກ ແລະ ຂໍ້ດ້ານເທິງໄວ້ສຳລັບແຕກຍອດ -ກຽມຖົງສຳລັບປູກພ້ອມໃສ່ດິນກຽມໄວ້ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ -ຕໍ່ໄປຈະເປັນການເຜີຍສູດເດັດເຄັດລັບສຳລັບເລັ່ງນຮາກເລັ່ງຍອດທີ່ທຸກຄົນຄາດບໍ່ເຖິງນັ້ນຄື ການນຳກະປິ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງມາປະສົມກັນ ໂດຍໃຊ້ກະປິ 1 ບ່ວງໂຕະຕໍ່ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ…

ສຸດຍອດຄວາມຮູ້ດີໆ…!!! ວິທີແລະຂັ້ນຕອນ ການກະຕຸ້ນ “ໜໍ່ໄມ້” ໃຫ້ອອກໜໍ່ອອກລະດູ (ໂດຍສະເພາະຍາມແລ້ງ) ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ 1 ເດືອນເຫັນຜົນ.

*ສະບາຍດີແຟນເພຈທຸກຄົນ ແນວທາງກະເສດທຸກໆທ່ານ ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະພາໄປເບິ່ງໄອເດຍດີໆ ເລື່ອງການກະຕຸ້ນໃຫ້ໜໍ່ໄມ້ອອກໜໍ່ນອກລະດູ ໄອເດຍດີໆຂອງທ່ານ Liam Khetpukhiaw ທ່ານໄດ້ຖ່າຍທອດເອົາໄວ້ຈະເປັນແນວໃດໄປເບິ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍ: *ວິທີເຮັດມີດັ່ງນີ້ : 1ຕັດສະສາງລຳຕົ້ນໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 3-4 ລຳ ໃຫ້ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ລຳທີ່ຫາກໍ່ເກີດໃໝ່ປີລ່າສຸດ 2ເຄຍພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບກົກໃຫ້ກ້ຽງໂລ່ງ 3ໂຮຍດ້ວຍປຸ໋ຍ ສູດ 25-7-7 ອ້ອມກົກ ປະມານ 3 ກຳມືຕໍ່1ລຳຕົ້ນ 4ຄຸມດ້ວຍເຟືອງໃຫ້ໜາປະມານ 10 ຊມ 5ຫົດນຳ້ໃຫ້ປຽກ ແລະ ຕ້ອງຫົດທຸກມື້ *ປະມານ 20…