Tag: งาน

ເປີດແລ້ວເດີ້..!!! ງານຕະຫຼາດນັດພົບແຮງງານ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ

ຕະຫຼາດນັດພົບແຮງງານ 2019 ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-20 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ) ໂດຍ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານຂື້ນ. ການຈັດງານຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສ້າງໂອກາດ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ບັນດາຫໄວໜ່ວຍແຮງງານມີເວທີພົບປະກັນ ແລ້ວນຳໄປສູ່ການຈ້າງງານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານເຂົ້າເຖິງສະຖາບັນການສຶກສາ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຫວ່າງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ…