Month: July 2023

ข่าวดี! ต้อนรับวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก ขสป.ยอดโดม พบเสือลายเมฆ

ข่าวดี! ต้อนรับวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก ขสป.ยอดโดม พบเสือลายเมฆ บ่งชี้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้รับรายงานสำรวจพบเสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลจากกล้อง Camera Trap ในห้วงเดือนที่ผ่านมา พบภาพการปรากฏตัวของเสือลายเมฆ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ปรากฎรายงานว่ามีข้อมูลการสำรวจพบและมีหลักฐานชัดเจน…