Home Technology

Technology

แบตเตอรี่ของ CATL มีอายุการใช้งานนานถึง 16 ปี จะถูกใช้ใน Tesla Model 3

ยานยนต์ไฟฟ้ามี Pain Point หลายอย่างที่ทำให้ถูกดูถูกดูแคลนมานาน เช่น ราคาแพง ใช้เวลาชาร์จไฟนาน แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้น ปัญหาขยะแบต ฯลฯ.เรื่องราคารถรถไฟฟ้าสูงเมื่อเทียบกับรถใช้น้ำมันสร้างมลพิษแบบเก่า ไม่เป็นประเด็นปัญหาแล้ว หากเทียบต้นทุนต่อกิโลเมตรในปัจจุบัน ใช้รถไฟฟ้าคุ้มค่ากว่า แต่ในบางประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทย รถไฟฟ้ายังมีปัญหาเรื่องภาษีนำเข้าสูง ทำให้ราคาขายในตลาดสูงตามไปด้วย.ในประเทศจีนวันนี้ยังมีการสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถไฟฟ้า สามารถซื้อ Tesla Model 3 ในราคาเพียงล้านต้นๆ ในขณะที่ประเทศไทยต้องซื้อในราคาประมาณ 4 ล้านบาท.การชาร์จไฟรถไฟฟ้าก็เร็วขึ้นมาก...
- Advertisment -

Most Read