Home History

History

History: Russian ambassador to USA calls for preserving memory of WWII and meeting on the Elbe

Russian Ambassador to the USA Anatoly Antonov has called on his compatriots and US nationals to preserve the memory of the Second World War...

อาณาจักรล้านช้าง

อาณาจักรล้านช้าง ตอนที่ 1 หลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้าง ตอนที่ 2 ปมปริศนาทุ่งไหหิน อาณาจักรล้านช้าง ตอนที่ 3 ท่องแดนสี่พันดอน ผลิตโดย บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Old Photos of Laos . . . . . .

รู้จักองค์กร ซีโต SEATO หรือยัง!

องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Seato ระบบพันธมิตรนี้ถูกผลักดันโดยสหรัฐอเมริกาที่ต้องการเครื่องมือสกัดกั้นการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ ตามความวิตกกังวลหลักของสหรัฐ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1954ได้มีการตั้ง องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ซีโต้) ขึ้น แต่ต่อมาภายหลัง สหรัฐอเมริกา ได้ประสบกับความพ่ายแพ้และต้องถอนทหารออกจาก เวียดนาม และรัฐบาลที่สหรัฐอเมริกา สนับสนุนประสบความพ่ายแพ้ทั้งในเวียดนาม ลาว และ กัมพูชา และซีโต้ก็หมดความจำเป็นในฐานะเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ในภูมิภาคนี้ ซีโต้จึงได้ถูกยุบเลิกไป องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ. หรือ...

ว่าด้วยการอพยพของลาวสู่ฝั่งขวา

ในพงศาวดารลาวของมหาสีลา วีระวงศ์ ได้บันทึกการอพยพโยกย้ายของชาวลาวครั้งใหญ่ๆ หลายครั้ง ครั้งแรกคือครั้งที่ขุนลอมาครองเมืองล้านช้าง เป็นการอพยพลงใต้ของชาวลาวเหนือ มาตั้งถิ่นฐานรวมกับชาวลาวที่อยู่ในพื้นที่แต่ก่อน ครั้งที่ 2 เป็นครั้งเมื่อพระเจ้าฟ้างุ้มรวมชาติหลังจากที่ขับไล่ขอมออกนอกเขต ในครั้งนี้ชาวลาวก็ได้แผ่ผ่านเข้าสู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขง มีหลักฐานในรัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้าปรากฏอยู่หลายอย่าง เช่นจารึกบ้านแร่ สกลนคร หลวงพ่อพระไชยเชษฐาและจารึก วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เป็นต้น ครั้งที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นครั้งที่ 3 เป็นการอพยพลงใต้ของชาวลาวทั้งหลาย ในปลายรัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้า พระยานครแต่งอุบายหลอกล่อให้พระเจ้าไชยเชษฐาธฺราชเจ้ายกทัพมาตีเมืององการ (เมืองอังกบ) พอถึงแดนเมืององการ...

อะไรคือสัญญาณแรกที่สะท้อนความเป็นอารยธรรมในวัฒนธรรมของระบบสังคมมนุษย์?

เมื่อหลายปีก่อนมาร์กาเรท มีด (Margaret Mead) นักมานุษยวิทยาชื่อดัง ตอบคำถามนักศึกษาคนหนึ่งว่า อะไรคือสัญญาณแรกที่สะท้อนความเป็นอารยธรรมในวัฒนธรรมของระบบสังคมมนุษย์ นักศึกษาคนนี้คาดหวังว่าอาจารย์คงอธิบายบอกเล่าถึงคำตอบที่น่าจะเกี่ยวกับเครื่องมือจับปลา ถ้วยปั้นดินเผาหรืออาจเป็นรูปปั้นหินอะไรทำนองนี้ คำตอบไม่ใช่เลย มีดตอบว่าสัญญาณแรกที่สะท้อนถึงความเป็นอารยธรรมในวัฒนธรรมโบราญ คือกระดูกต้นขาที่มีรอยแตกร้าวและได้รับการเยียวยา มีดอธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับอาณาจักรสัตว์โลกแล้ว ถ้ากระดูกของคุณแตกหักคุณตายแน่นอนเพราะคุณจะไม่สามารถหลบหนีภัยอันตรายได้ ไม่สามารถเดินทางเพื่อล่า เพื่อหาอาหาร เพื่อดื่มน้ำในลำธารได้ คุณต้องเป็นอาหารของสัตว์นักล่า ไม่มีสัตว์โลกตัวไหนรอดชีวิตนานพอให้กระดูกที่แตกหักได้รับการเชื่อมต่อจนหายได้ ซากกระดูกต้นขาที่ได้รับการเยียวยาจึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนว่ามีใครคนหนึ่งอยู่เคียงข้างคนบาดเจ็บจนกระทั่งกระดูกของเขาหายดีได้ คนๆนี้จะต้องคอยแบกหามคนบาดเจ็บให้อยู่รอดปลอดภัยจนหายบาดเจ็บได้ การช่วยเหลือกันภายใต้ภาวะที่ยากลำบากจึงเป็นสื่อสัญญาณที่แสดงว่า ณ จุดนั้นอารยธรรมความศิวิไลย์ของมนุษย์ได้เริ่มต้นแล้ว ความมีอารยธรรมอันศิวิไลย์คือ เราเลือกทำสิ่งดีงามมาก คือการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนอื่น ท่ามกลางสัญชาตญาณเอาตัวรอดที่ความกลัวกำลังคุกคามอันเนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิด19 งานท้าทายของชุมชนกรุณาคือเราจะเอาชนะเท่าทันความกลัวต่อไวรัสอย่างไรเพื่อไม่ให้ภาวะความกลัวขยายใหญ่โตจนกระทั่งกระตุ้นสัญชาตญาณเอาตัวรอดจนทำให้เราเพิกเฉยละทิ้งคนอื่นหรือกระทำรุนแรงกระทั้งพร้อมเบียดเบียนแย่งชิงจากคนอื่น ความกลัวสร้างสำนึกที่ต้องการความปลอดภัยแต่ความปลอดภัยที่แท้ต้องมาจากการช่วยเหลือการมีน้ำใจต่อผู้ที่อ่อนด้อยอ่อนแอกว่าไม่ใช่การกีดกันแย่งชิงเพื่อเอาตัวรอด...

We should know a visual history of pandemics!

Even in the modern era, outbreaks are nearly constant, though not every outbreak reaches pandemic level as the coronavirus has.This visualization outlines some of...

ประวัติศาสตร์เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

เมืองพาราณสีนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย ถือว่าเป็นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ดังนั้น ดินแดนแห่งนี้จึงอมตะที่สุดของอินเดีย และเป็นที่แสวงบุญทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก ตามทรรศนะของนักประวัติศาสตร์อายุเมืองพาราณสีอาจนับย้อนหลังไปได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ปี กล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ที่ยังคงต้องอยู่จนถึงปัจจุบัน ในสมัยที่พวกอารยันอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามลุ่มน้ำในอินเดียภาคเหนือ พาราณสีเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้ว กษัตริย์ฮินดู ราชวงศ์ต่าง ๆ ได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นครองราชย์ในเมืองพาราณสี สืบต่อมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เชื่อกันว่าความสำคัญทางด้านศาสนาและปรัชญาของเมืองพาราณสีมีมาก่อนยุคสงครามมหาภารตะ ซึ่งมีขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.857 เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษาคัมภีร์พระเวท และภาษาสันสฤต ที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่ง...

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ การชูธงชัยสหภาพโซเวียต เหนือกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี 29 เมษายน ค.ศ. 1945

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ การชูธงชัยสหภาพโซเวียต เหนือกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี เมื่อกองทัพของรัสเซีย สามารถยึดกรุงเบอร์ลินได้สำเร็จ และ เยอรมันก็ได้พ่ายแพ้ลงในสงครามโลกครั้งที่ 2 การชูธงชัยของสหภาพโซเวียต ของพวก รัสเซีย เหนือสภาไรชส์ทาคของเยอรมนี เป็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทวีปยุโรปสิ้นสุดลงในวันที่ 2 พฤษภาคม 1945 ซึ่งแสดงถึงชัยชนะของรัสเซียที่มีต่อเยอรมัน วันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1945 ทหารรัสเซีย ได้บุกเข้าโจมตีอาคารรัฐสภาไรชส์ทาค...

กองทัพสหภาพโซเวียตของพวกรัสเซีย บุกเข้ายึดกรุงเบอร์ลิน – เยอรมันก็ได้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อกองทัพสหภาพโซเวียตของพวกรัสเซีย บุกเข้ายึดกรุงเบอร์ลิน ของเยอรมันได้สำเร็จ เยอรมันก็ได้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ลงอย่างสิ้นเชิง เมื่อวันที่ 1-19 เม.ย. ค.ศ.1945 ในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2 การรบรอบๆ ชานกรุงเบอร์ลินของเยอรมัน ก็เปิดฉากขึ้น ในช่วงแรกของการเข้าโจมตีเบอร์ลินของกองทัพสหภาพโซเวียต รัสเซีย นั้นเต็มไปด้วยความสูญเสีย เนื่องจากทหารเยอรมันต่อสู้อย่างทรหด รัสเซียเสียรถถังไปถึง 2,807 คัน ส่วนใหญ่จากอาวุธต่อสู้รถถังแบบ Panzerfaust ซึ่งความสำเร็จของอาวุธชนิดนี้ ทำให้ต่อมารัสเซียได้นำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็น...

การต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในไทย

การต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในไทย จนเกิดมีการเดินขบวนต่อต้านฐานทัพอเมริกันของนักศึกษาและได้เกิดความรุนแรงขึ้นจนมีผู้เสียชีวิต ปัญหาสืบเนื่องมาจาก สมัยรัฐบาลทหารของไทยในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นได้ตกลงทำสัญญาร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ในการก่อการรุกรานเวียดนาม ยอมให้สหรัฐใช้ดินแดนประเทศไทยเป็นฐานทัพในการโจมตีเวียดนาม และ ลาว ในช่วงสงครามเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาสนองให้ ดังนั้น เมื่อถึง พ.ศ.2516 จึงมีฐานทัพอเมริกาในไทยถึง 12 แห่ง คือ ที่อู่ตะเภา ตาคลี อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม น้ำพอง สัตหีบ ลพบุรี เขื่อนน้ำพุง...

ฐานบินของสหรัฐอเมริกาในไทยในการบินไปปูพรมทิ้งระเบิดใน เวียดนามและลาว

กองทัพอากาศสหรัฐ ได้เข้ามาตั้งฐานทัพอากาศในประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 2504 ถึง 2518 ในช่วงสงครามเวียดนาม เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีประเทศเวียดนามเหนือ การทิ้งระเบิดกว่าร้อยละ 80 ต่อเวียดนามเหนือมาจากฐานทัพอากาศในประเทศไทย จำนวนกำลังพลสหรัฐในประเทศไทยเพิ่มถึงจุดสูงสุดในปี พ.ศ. 2512 โดยมากกว่าที่ประจำการอยู่ในประเทศเวียดนามใต้เสียอีก เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอมริกา ที่ทิ้งระเบิดปูพรมลงที่เวียดนามและลาว ส่วนใหญ่ไปจากฐานทัพอเมริกันในเมืองไทย ที่ใกล้ชายแดนลาวมากที่สุดคือ นครพนม อุดรธานีและอุบลราชธานี ห่างออกไปก็ตาคลี อู่ตะเภา รวมไปถึงสนามบินเล็กๆ ที่ใช้สำรองอีกหลายแห่ง เช่นที่สกลนคร...

ความเป็นมา ชนเผ่า กึมมุ ที่ สปป ลาว

ประวัติความเป็นมาของชนเผ่า กิมมุ ที่สปปลาว กดชมคลิปค่ะ https://m.youtube.com/watch?v=_WWEB1pRN84&feature=youtu.be ชมภาพสวยๆ . . . . . . .

Most Read