Home Family

Family

6 ແຂວງພາກກາງ ຝຶກອົບຮົມ ຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ

ພະນັກງານແພດ-ໝໍ ຜູ້ທີ່ເຮັດການບໍລິການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ 6 ແຂວງພາກກາງ ເຊິ່ງປະກອບມີ ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການກວດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ທາງເພດໃນ ວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2019...

เรามีเวลากับลูกแค่นี้จริงๆ ใช้วันนี้ให้ดีที่สุด

#วันเวลาอันแสนสั้น #ใช้มันให้คุ้มที่สุดกับเขา เพราะเราสามารถใช้เวลากับเขา ในวัยแรกเกิดแค่ 4 สัปดาห์ ในวัยแบเบาะแค่ 51 สัปดาห์ ในวัยเด็กเล็กอีกแค่ 108 สัปดาห์ ในวัยเด็ก 506 สัปดาห์ และในวัยรุ่นอีกเพียง 264 สัปดาห์ จากนั้นเจ้านกน้อยที่โตเต็มวัยก็พร้อมโบยบินออกจากอ้อมอกเราไปสู่โลกกว้างไปใช้ชีวิตของเขาอย่างเต็มภาคภูมิ บ้านที่เคยเต็มไปด้วยกองผ้าที่กองสูง ของเล่นที่วางระเกะระกะ หนังสือนิทานที่กองพะเนิน เสียงหัวเราะ เสียงร้องไห้ เสียงโวยวาย มันค่อย ๆ จางหายไป บ้านที่เงียบ บ้านที่สะอาด บ้านที่เป็นระเบียบ บ้านที่ต่างไปจากเดิม ในวันที่เราแก่ตัวขึ้น นั่งฟังข่าวการเมือง...
- Advertisment -

Most Read