Category: Entertainment

ໜັງສືຂໍໂທດສັງຄົມ ຈາກຜູ້ແຕ່ງບົດເພງທີ່ມີເນື້ອໃນລາມົກ

ໜັງສືຂໍໂທດສັງຄົມ ຈາກຜູ້ແຕ່ງບົດເພງທີ່ມີເນື້ອໃນລາມົກ… ກົດອ່ານລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ . . . ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ສັ່ງພະແນກ ຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທົ່ວປະເທດ ກວດກາຄືນບັນດາເນື້ອເພງ ສອງແງ່ ສາມງ່າມ ລາມົກອານາຈານ ອອກຜ່ານສັງຄົນອອນລາຍ – ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ ສະບັບເລກທີ 16/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2017 – ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ,…

ສັ່ງກວດຄືນ ບົດເພງ ຂັບ-ລໍາ ທີ່ມີເນື້ອໃນບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ສັ່ງພະແນກ ຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທົ່ວປະເທດ ກວດກາຄືນບັນດາເນື້ອເພງ ສອງແງ່ ສາມງ່າມ ລາມົກອານາຈານ ອອກຜ່ານສັງຄົນອອນລາຍ – ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ ສະບັບເລກທີ 16/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2017 – ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2016 – ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ…

ห้ามพลาด! ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม เที่ยวสวนนงนุชฟรี ถึง 31 ต.ค.64

สวนนงนุชพัทยา ต้อนรับเอกอัครราชทูตคิวบา เยี่ยมชม “ปาล์มที่สวยที่สุดในโลก”และใกล้สูญพันธุ์ พร้อมสิทธิพิเศษ ผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ขยายระยะเวลาเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา ฟรี จนถึง 31 ตุลาคม 2564 วันที่ 14 ต.ค.64 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารได้ต้อนรับ นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย พร้อมครอบครัว ที่ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมต้นปาล์มโคเปอร์นีเซีย ฟอลแลนซีส หรือ…