Home Education

Education

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลร้ายกับสมองมากกว่าที่คิด

รู้หรือไม่ ว่าแม้ว่าจะไม่ได้ดื่มหนัก แต่แค่ดื่มสุราในระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้สมองเสี่ยงต่อความผิดปกติได้แล้ว อาการระยะสั้นที่พบได้ทั่วไปเมื่อแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์กับสมอง คือ ‘เริ่มมองเห็นแบบเบลอๆ เดินไม่ค่อยจะตรง การตอบสนองช้าลง พูดจาแบบงุนงงและตื่นมาแล้วจำสิ่งที่ทำตอนเมาไม่ค่อยได้’ ผลกระทบของแอลกอฮอล์จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ สภาวะร่างกาย และปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้รับ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) และ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London) ได้เผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลางและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมองลงในวารสารการแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร...

หนุ่มโกตดิวัวร์ปิ๊งไอเดียเจ๋ง ผุดเป้พลังงานอาทิตย์ ให้เด็กยากไร้เสียบโคมไฟ ไว้อ่านหนังสือตอนกลางคืน

หนุ่มโกตดิวัวร์ปิ๊งไอเดียเจ๋ง ผุดเป้พลังงานอาทิตย์! ให้เด็กยากไร้เสียบโคมไฟ ไว้อ่านหนังสือตอนกลางคืน หวังขยายให้ประเทศขาดแคลนอื่นๆ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่ยังมีอยู่ในทั่วทุกมุมโลกและเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือปัจจัยด้านการขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างไฟฟ้า ในชุมชนที่น้ำไฟเข้าไม่ถึง มีเด็กหลายคนไม่สามารถเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมได้เหมือนชุมชนอื่น ๆ ซึ่งนอกจากเรื่องอุปกรณ์ในโรงเรียนที่ไม่พอและไม่ตอบโจทย์การเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21 แล้ว พวกเขาต้องเผชิญกับการที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้และสภาพแวดล้อมไม่อำนวยต่อการเรียนรู้หรือการทำการบ้านด้วย ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่ Evariste Akoumian พนักงานบริษัทคอมพิวเตอร์ชาวโกตดิวัวร์ได้ไปทำงานในชุมชนที่ห่างไกลในประเทศของเขาเอง เขาได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่ผู้คนยังขาดแคลนและมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก นักเรียนในชนบทของประเทศโกตดิวัวร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อประเทศไอวอรีโคสต์ไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มที่ พวกเขาต้องทำการบ้านใต้แสงตะเกียงที่ยังต้องแบ่งกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวอีก...

“ใส่บาตรตอนเช้า” ดีต่อใจ…ได้อานิสงส์ 9 ประการ

ประการที่ 1 การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย,เป็นคนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย,มีชื่อเสียงที่ดีงาม,เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ ประการที่ 2 การใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้” เพราะเมื่อตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังฆานุสติ เพราะนึกถึงพระสงฆ์ และจาคานุสติ เพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระ ถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึง 2 กองด้วยกัน ประการที่ 3...

ไม่หลงอยู่กับบุญเพียงบางประเภท

บุญ ที่ถูกต้อง คืออย่าหลงบุญ ชาวพุทธเราส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ “บุญ” …คิดว่าการทำบุญก็คือเฉพาะ การตักบาตร, การถวายทรัพย์, ปัจจัย, การถวายสังฆทาน ฯลฯ เพียงเท่านี้ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดีและควรทำอยู่เสมอก็จริงในฐานะชาวพุทธ แต่การสร้างบุญนั้นยังมีมากกว่านี้ เพราะเมื่อสร้างบุญเบื้องต้นพื้นฐานแล้ว ก็ต้องรู้จักต่อยอดสร้างบุญที่ละเอียดยิ่งขึ้น โดยไม่หลงอยู่กับบุญเพียงบางประเภทโดยไม่รู้จักต่อยอดจากฐานที่ควรทำประจำขึ้นไปเลย ยิ่งบางพุทธพาณิชย์ เน้นสอนให้บริจาคทรัพย์ หรือร่วมสร้างความยิ่งใหญ่อลังการเข้าวัดจนเกินตัว มียอดบริจาคมากเท่าไหร่ถือว่ายิ่งได้บุญหนักศักดิ์ใหญ่ รวยล้นฟ้าไม่รู้เรื่อง… แท้จริงแล้ว “บุญ”...

“รู้ได้ด้วยตน และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล” เวลาน้อย เร่งรีบสร้างบุญกุศลกัน

กล่าวกันว่า โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรมโดยเฉพาะ คนที่เกิดมาในโลกนี้ มิได้มาตัวเปล่าต่างมีบุญและบาปที่ทำไว้ในอดีต ติดตัวมาทุกคน ต่างกันแต่มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องตายกันทุกคน พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีในโลกมนุษย์ พระอรหันตสาวกก็ได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานในโลกนี้ ผู้ที่จะไปตกนรกอเวจี ไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นอสุรกาย ก็ทำกรรมชั่วในโลกมนุษย์เช่นกัน  ฉะนั้น โลกมนุษย์ จึงเป็นศูนย์กลางเป็นต้นทางของจิตวิญญาณที่จะไปท่องเที่ยวในวัฏจักรอื่นต่อไป ลาภสักการะอันได้แก่ทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นสมบัตินอกกาย ตายแล้วเอาไปไม่ได้ มันเป็นเพียงของใช้สอยประจำโลกเท่านั้นเราตายไปมันก็ตกเป็นของคนอื่นเพื่อใช้สอยต่อไป ใครจะว่าเป็นของใครไม่ได้ทั้งนั้น หลวงปู่บุดดาท่านเคยสั่งสอนไว้ว่า: "เราถูกคาดโทษ ถูกเตือนไว้แล้ว คือโทษแก่...

วัดหลวงขุนวิน จ.เชียงใหม่

วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดเก่าแก่จากประวัติคาดว่าถูกสร้างตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล โดยมีการค้นพบที่ตั้งของวัด และโบสถ์หลังเก่า ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะหลายครั้ง จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน วัดหลวงขุนวินตั้งอยู่ ณ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วัดหลวงขุนวิน อยู่ในการดูแลของเจ้าอาวาสพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ พระสายปฏิบัติ ที่มีลูกศิษย์ผู้ศรัทธาต่างเดินทางมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยมา เนื่องจากเป็นวัดที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวแวะมาชมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่สวยงาม วัดหลวงขุนวิน มีพระจำวัดประมาณ 6 รูป ที่เคร่งครัดเรื่องปฏิบัติกรรมฐาน และเนื่องจากบ้านชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไป...

คนมีเวรมีศัตรูมากเพราะวาจา

•...คนมีเวรมีศัตรูมากเพราะวาจา...•การพูดโกหกพกลม พูดคำไม่จริงเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองเขามาเลี้ยงชีพก็ดี การกล่าววาจาส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกร้าวสามัคคีกันทะเลาะกันก็ดี การกล่าวคำหยาบคาย ด่าแช่งกันก็ดี การประพฤติเพ้อเจ้อเหลวไหล การพูดไม่มีเหตุมีผล พูดตามอารมณ์ อันนั้นท่านเรียกว่า พูดเพ้อเจ้อ รวมความแล้วเรียกว่า คำพูดสิบคำจะเอาเป็นประโยชน์สักคำหนึ่งก็ทั้งยาก นี่ท่านเรียกว่า พูดเพ้อเจ้อ อันบุคคลควรศึกษาฯ ไม่สมควรพูดอย่าพูด ต้องประหยัดวาจาไว้ให้ดี เพราะวาจานี้โบราณท่านว่าเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ,อาวุธใดในพิภพไม่ลบปาก, อ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย เจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนคลาย เจ็บจนตายก็เพราะพูดเหน็บให้เจ็บใจ...

Facebook launched Climate Science Information Center

Today we're launching the Climate Science Information Center -- a dedicated space that we'll be highlighting at the top of Facebook with authoritative information...

เนื้อหา อีคอมเมิร์ซ ที่มีประสิทธิภาพ – 8 กลยุทธ์การตลาด

การตลาดเนื้อหาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าอีคอมเมิร์ซของคุณได้หลายวิธี การวิจัยกล่าวว่า 72% ของนักการตลาดระบุว่าการตลาดเนื้อหาช่วยเพิ่มความผูกพันและจำนวนลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่ธุรกิจ63%ไม่มีกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มีเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาออนไลน์ของคุณคุณต้องเข้าใจผู้ชมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสร้างแผนที่มั่นคงรอบตัวพวกเขา ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดด้านเนื้อหาที่ทรงพลัง 8 ข้อที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณควรใช้ วิจัยผู้ชมของคุณและค้นหาผู้ซื้อของคุณ: ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนเนื้อหาคุณควรทราบก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใคร เป้าหมายของคุณคือผลิตเนื้อหาที่มีคุณค่าข้อมูลและเกี่ยวข้องที่จะสะท้อนกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและดึงดูดพวกเขา เพื่อ จำกัด งานวิจัยของคุณและสร้างบุคคลากรผู้ซื้อที่แม่นยำยิ่งขึ้นคุณควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ, ไม่ชอบ, ปัญหา, ความกลัว, ความคาดหวัง, นิสัยและค่านิยมของผู้ชม สร้างปฏิทินบรรณาธิการ: การสร้างปฏิทินบรรณาธิการเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก ควรช่วยให้ทีมการตลาดเนื้อหาของคุณวางแผนกิจกรรมรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนได้สำเร็จ ก่อนที่คุณจะสร้างขึ้นมีคำถามมากมายที่จะต้องตอบเช่นคุณจะเผยแพร่เนื้อหาบ่อยแค่ไหนคุณจะสร้างเนื้อหากี่ประเภทคุณจะใช้แพลตฟอร์มใดในการจัดการเนื้อหาที่คุณจะโปรโมตเนื้อหา การสร้างเนื้อหาและโปรโมชั่น ฯลฯ ปฏิทินบรรณาธิการต้องเน้นว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาแต่ละส่วนและระบุกำหนดเวลาที่เข้มงวดสำหรับแต่ละขั้นตอนของการตลาดเนื้อหา คุณสามารถมีคอลัมน์เฉพาะสำหรับสถานะของเนื้อหา - ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นในการออกแบบ ฯลฯ สร้างแม่เหล็กนำที่มีประสิทธิภาพ: สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซการสร้างและขยายรายการอีเมลที่มั่นคงเป็นกิจกรรมที่สำคัญ...

สร้างรายได้ออนไลน์ อย่างถูกกฎหมาย จากที่บ้าน 30 วิธี

1. เริ่มบล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณเอง ทำเงินกับบล็อก เป็นจริงหนึ่งในวิธีที่นิยมและทำกำไรมากที่สุดในการทำเงินออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย โดยทั่วไปคุณสามารถสร้างบล็อกเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณรู้สึกหลงใหลและแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้กับคนอื่น ๆ วิธีที่ได้รับความนิยมและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเงินกับบล็อกคือการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับหัวข้อของคุณอย่างต่อเนื่องสร้างกลุ่มผู้ชมที่สนใจในหัวข้อของคุณและเยี่ยมชมบล็อกของคุณอย่างต่อเนื่อง ฉันเขียนคู่มือฉบับเต็มเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถสร้างรายได้ด้วยบล็อกฉันจะแบ่งปันลิงก์กับคุณด้านล่าง มันจริงๆไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดและคุณยังสามารถสร้างบล็อกฟรีและทำเงินกับมัน ฉันสามารถทำเงินได้เท่าไหร่กับบล็อก นักเขียนบล็อกสามารถสร้างรายได้จากสองสามร้อยดอลลาร์ต่อเดือนไปจนถึงแม้กระทั่งหลายแสนดอลลาร์ต่อเดือนและส่วนที่ดีที่สุดของมันคือมันยังสามารถเป็นแหล่งรายได้ที่แฝงอยู่ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงสร้างรายได้ต่อไป แม้ว่าคุณจะไม่ได้สร้างเนื้อหาใหม่หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าทุกคนจะไม่ยินดีที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าพวกเขาได้รับรายได้เท่าไหร่ แต่บล็อกเกอร์บางคนต้องการแบ่งปันรายงานรายได้ของพวกเขา คุณสามารถดูที่เท่าใดบางส่วนของการเขียนบล็อกที่นิยมมากที่สุดทำให้ต่อเดือนโดยการคลิกที่นี่ ฉันจะเริ่มต้นบล็อกของตัวเองและสร้างรายได้ได้อย่างไร ที่นี่ในนักการตลาด SEO บนเว็บฉันยังได้สร้างแนวทางสองสามข้อเกี่ยวกับวิธีสร้างรายได้ด้วยบล็อกรวมถึงวิธีต่างๆที่คุณสามารถสร้างรายได้จริง ๆ นี่เป็นแหล่งข้อมูลเหล่านี้: - วิธีสร้างรายได้ด้วยบล็อก: คู่มือการแตกหักสำหรับผู้เริ่มต้น - วิธีสร้างบล็อกฟรีและสร้างรายได้: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น - วิธีหาเงินออนไลน์กับ Google Adsense - US $ 2,000 / เดือน 2. สร้างรายได้ออนไลน์ด้วยวิดีโอ...

อาณาจักรล้านช้าง (ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ) เป็นอาณาจักรของชนชาติลาว

อาณาจักรล้านช้าง (ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ) เป็นอาณาจักรของชนชาติลาวซึ่งตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณประเทศลาวทั้งหมด ตลอดจนพื้นที่บางส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา นักประวัติศาสตร์ลาวเชื่อว่า ชาวลาวเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่างแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำแยงซีเกียงแถบมณฑลเสฉวนในประเทศจีนปัจจุบัน ต่อมาได้ถูกจีนรุกรานจึงได้อพยพมาทางตอนใต้ของเสฉวนจนถึงยูนนาน ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนองแสหรืออาณาจักรน่านเจ้าโดยได้มีความเจริญรุ่งเรืองและดำรงเอกราชมากว่าร้อยปี (ปัจจุบันมีการพิสูจน์ว่าอาณาจักรน่านเจ้าเป็นอาณาจักรของชนชาติต้าหลี่ ไม่ใช่ของชนชาติไท-ลาว) จนถึงสมัยของขุนบรมราชาธิราชพระองค์ได้ทรงสถาปนาเมืองใหม่ที่นาน้อยอ้อยหนู โดยให้ชื่อว่า "เมืองแถน" หรือ "เมืองกาหลง" (มหาสิลา วีระวงส์ เชื่อว่าคือเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูในดินแดนสิบสองจุไท ประเทศเวียดนามปัจจุบัน ในพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่า ขุนบรมได้ทรงแผ่ขยายอาณาจักรออกไป โดยทรงส่งโอรส...

นักวิทย์นาซ่า พบปรากฏการณ์ชี้ว่ามีโลกคู่ขนาน ซึ่งเวลาเดินย้อนกลับหลังได้

New Scientist ได้เผยเรื่องราวที่สุดประหลาดเหมือนหลุดออกมาจากในหนัง เมื่อนักวิทยาศาสตร์ของทางนาซ่ากลุ่มหนึ่งได้เปิดเผยว่า พวกเขาอาจเคยได้พบปรากฏการณ์โลกคู่ขนาน ที่สำคัญคือเวลาของมันเดินย้อนกลับหลังได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับทีมนักวิจัยของนาซ่าในพื้นที่แอนตาร์กติกหรือขั้วโลกใต้ โดยนักวิทยาศาสตร์มีนามว่า ดร.ปีเตอร์ กอร์แฮม กับทีมงาน ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในปฏิบัติการ Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA) ที่พวกเขาได้ทำภารกิจใช้บอลลูนติดเสาสัญญาณเพื่อทำการสแกนหาอนุภาคพลังงานสูงที่เป็นลักษณะสำคัญของเทหวัตถุจากนอกโลก ซึ่งอาจปรากฏอยู่สักที่ในผิวน้ำแข็งขนาดใหญ่หลายล้านตารางกิโลเมตรของทวีปแอนตาร์กติกา พวกเขาเคยได้ทำการทดสอบแบบนี้มาแล้ว 2 ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่พบอะไร ซ้ำยังเจอกับสัญญาณรบกวนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วย แต่หลังจากนั้นก็เกิดการค้นคว้าในครั้งที่ 3 ของปฏิบัติการ...
- Advertisment -

Most Read