Category: Animals

นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกตัวใหญ่ ชีวิตใหม่แห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากสัตว์ป่าที่มีรายงานการสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้ว ใครจะไปเชื่อว่า วันนี้ นกกระเรียนพันธุ์ไทย หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย กลับมามีชีวิตชีวา เดินหากินในท้องนา ขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานในพื้นที่แแหล่งชุ่มน้ำตามธรรมชาติได้อีกครั้ง นี่ถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างแท้จริง โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ถือเป็นประสบความสำเร็จในประเทศไทย และในระดับโลก จากนกที่เคยสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยไปแล้วกว่า 50 ปี เมื่อปี พ.ศ.2554 องค์การสวนสัตว์ได้เพาะเลี้ยง ศึกษาจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ต่อมาเห็นว่ามีจำนวนมากพอที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จึงได้พิจารณาพื้นที่เหมาะสมบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเหมาะแก่การอยู่อาศัยของนก หลายชนิด จึงเริ่มปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช…