Home ລັດຖະບານ

ລັດຖະບານ

21 ກຸມພາ ວັນເລືອກຕັ້ງ (ກົດອ່ານປະຫວັດຫຍໍ້ຜູ່ສະໝັກທັງໝົດ)

ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021 ເປັນມື້ທີ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງອອກມາໃຊ້ສິດ ເພື່ອປ່ອນບັດເລືອກເອົາຜູ່ແທນຂອງຕົນ ໄປນັ່ງຢູ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນຕົວແທນ ຊ່ວຍໃນການສະເໜີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃນທ້ອງຖິ່ນເຂດແຂວງຂອງຕົນ. ຈົ່ງເລືອກຄົນດີ, ມີຄວາມຮູ້, ສັດຊື່ສຸດຈະລິດ ແລະ ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນໂດຍລວມ. ທ່ານສາມາດອ່ານປະຫວັດຂອງຜູ່ສະໝັກເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະເຂດດັ່ງນີ້. ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ...

ຖອນຜູ່ສະໝັກ ສສຂ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໝາຍເລກ 6 ຍ້ອນເງື່ອນໄຂບໍ່ຜ່ານ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 225/ຄປລຊ ລົງວັນທີ 12/2/2021 ເພື່ອນຖອນຜູ່ສະໝັກ ສສຂ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໝາຍເລກ 6 ຍ້ອນເງື່ອນໄຂບໍ່ຜ່ານ. . . . .

ລົງທະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ່ເສຍອາກອນ ສຳລັບບຸກຄົນແຈ້ງການ

ແຈ້ງການເຖິງບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ່ເສຍອາກອນ ສຳລັບບຸກຄົນ. - ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ເລກທີ 66/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2019;- ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ...

ບ້ານປາກແຜນ ເມືອງແມດ ຕ້ອງຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນປີ 2021 ນີ້

ແຂວງວຽງຈັນ ຈະແກ້ໄຂບ້ານທຸກຍາກທົ່ວແຂວງທີ່ຍັງເຫລືອພຽງ 1 ບ້ານ ຄື: ບ້ານປາກແຜນ ຢູ່ເມືອງແມດ ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2021 ນີ້, ຂະນະທີ່ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 692 ຄອບຄົວ ຈະແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ໃນໄວໆ ນີ້. ທ່ານ ຄໍາພັນ ສິດທິດໍາພາ, ເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບ້ານປາກແຜນຍັງທຸກຍາກ ຍ້ອນພາຍໃນບ້ານຂາດນໍ້າໃຊ້ ເຊີ່ງອົງການປົກຄອງແຂວງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປແກ້ໄຂດ້ວຍການກໍ່ສ້າງນໍ້າບາດານພາຍໃນບ້ານ ແລ້ວມອບ...

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 12 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 12...

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7...

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 13 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 13 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 13 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 13...

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10...

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ.

ວັກຊິນຕ້ານໂຄວິດ-19 ຈາກຈີນ 3 ແສນໂດສຮອດລາວແລ້ວ

ແຈ້ງຂ່າວ 🇱🇦🇨🇳 : ✈ ຖ້ຽວບິນພິເສດຂົນສົ່ງ ✈ (ຢາວັກແຊັງ ຈຳນວນ 300,000ໂດສ) !!! ເດີນທາງເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ້ວ. ເຮືອບິນ Boeing 757-200PCF ຖ້ຽວບິນ YG2860 ຈາກນະຄອນຫຼວງປັກກິງ ເດີນທາງມາເຖິງ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ເວລາ 00:48ນາທີ ຂອງວັນທີ 08/02/2021. ຢາວັກແຊັງ ຈຳນວນ 300,000ໂດສ...

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 12...

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 13 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 13 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 13 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ. ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 13...
- Advertisment -

Most Read