#10ที่สุดอุทยานแห่งชาติ

ชมวิวสองฝั่งไทยลาว อลังการทะเลหมอกสีขาวที่ “ภูชี้ฟ้า” อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของดอยผาหม่น มีภูเขาสลับซับซ้อนดู กว้างไกลสุดสายตา อีกฝั่งที่เรามองเห็นคือประเทศลาว ลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าจึงเป็น ที่มาของชื่อ “ภูชี้ฟ้า” ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร ความมีเสน่ห์ของภูชี้ฟ้าคือ จุดชมวิว ทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

อีกทั้งทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล และหากรอจนสาย หมอกถูกความร้อนระเหยหมดแล้ว จะมองเห็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางผืนป่าไม้ของฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย เนื่องจากเป็นยอดดอยที่มีความสูง ภูชี้ฟ้าจึงมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีค่อนข้างหนาวจัด โดยการท่องเที่ยวภูชี้ฟ้านั้นสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เพราะจะ ได้สัมผัสอากาศหนาวแบบเต็มที่พร้อมกับชมทะเลหมอกบนยอดดอยอีกด้วย ในช่วงเดือนมกราคมจะมีการจัดงานปีใหม่ของหมู่บ้านชาวม้ง นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง และดอกเสี้ยวบาน อีกด้วย

ที่มา : สำนักอุทยานแห่งชาติ

10ที่สุดอุทยานแห่งชาติ #จุดชมวิว #กรมอุทยานแห่งชาติ #อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า #เชียงราย #ภูชี้ฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *