ข่าวดี! ต้อนรับวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก ขสป.ยอดโดม พบเสือลายเมฆ บ่งชี้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้รับรายงานสำรวจพบเสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลจากกล้อง Camera Trap ในห้วงเดือนที่ผ่านมา พบภาพการปรากฏตัวของเสือลายเมฆ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ปรากฎรายงานว่ามีข้อมูลการสำรวจพบและมีหลักฐานชัดเจน ถึงการปรากฏตัวของเสือลายเมฆในพื้นที่

เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) อยู่ในวงศ์เสือและแมว (Felidae) ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าที่พบยากในธรรมชาติ โดยมีสถานภาพปัจจุบัน (IUCN) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (VU ) และจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

การปรากฏตัวของเสือลายเมฆ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้เและสัตว์ป่า และเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญ เนื่องจากเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าที่หายากในธรรมชาติ และเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภารกิจการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ช่วยปกป้องรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

ข้อมูลและภาพ :
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *