🔴 กรมการแพทย์ เตรียมวิจัย “สารสกัด CBD จากกัญชา” ชนิดหยอดใต้ลิ้น ลดอาการถอนยาบ้า

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นผลสำเร็จของการใช้สารสกัดจากกัญชา #CBD ในทางการแพทย์ เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ โรคลมชักบางชนิดในเด็ก ซึ่งในกัญชามีสารในกลุ่มที่เรียกว่าแคนนาบินอยด์ ที่สำคัญอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ THC (Tetrahydrocannabinol) CBD (Cannabidiol) เมื่อสารทั้งสองอยู่ในร่างกายจะจับกับตัวรับแคนนาบินอยด์ในระบบประสาท

พบว่า “CBD ทำให้เกิดอาการผ่อนคลาย ลดอาการวิตกกังวล ลดอาการทางจิต ลดอาการคลื่นไส้ และที่สำคัญไม่ทำให้มึนเมาหรือเสพติด”

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ ,รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค 6 แห่ง ได้เล็งเห็นประโยชน์จากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ CBD โดยเฉพาะฤทธิ์คลายวิตกกังวล ช่วยให้นอนหลับ ลดอาการทางจิต ซึ่งเป็นอาการของผู้ป่วยที่ติด #ยาบ้า หรือ #เมทแอมเฟตามีน และเกิดอาการถอนยา (amphetamine withdrawal syndrome) โดยข้อมูลจากระบบพบผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ปีละประมาณ 2 แสนราย มีผู้ใช้ยาบ้าสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 75

นพ.ธงชัย กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้ทำแผนการศึกษาวิจัย โดยใช้สารสกัด CBD ชนิดหยอดใต้ลิ้น เพื่อลดอาการถอนเมทแอมเฟตามีน เปรียบเทียบกับการใช้ยา Bupropion ยาต้านซึมเศร้าที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการถอนยาเมทแอมเฟตามีน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลศึกษาวิจัยนี้จะสามารถใช้ CBD เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดผู้ติดยาบ้า ลดการกลับไปเสพซ้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทย ตลอดจนลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เนื่องจากสามารถผลิตได้เองในไทย

ทั้งนี้ สารสกัด CBD นอกจากจะลดความอยากยาเมทแอมเฟตามีนแล้ว ยังสามารถใช้ทดแทนผู้ที่เสพติดเมทแอมเฟตามีนได้ด้วย ซึ่งสารสกัด CBD เป็นสารที่มีความปลอดภัย หากสามารถออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนการเสพติดเมทแอมเฟตามีนได้ ก็ถือว่าเป็นการใช้สารสกัด CBD เพื่อการบำบัดผู้ติดเมทแอมเฟตามีน ตามแนวทางของการลดอันตรายจากการใช้ยาหรือ Harm reduction นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *