#ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น ได้รับการประสานข้อมูลจากทีมงานเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยฯ และ เพจ โกสุมพิสัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.มหาสารคาม วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 มีรายงานมาว่า มวลน้ำจากฝนตกหนักมาหลายวันได้กัดเซาะคอสะพาน วังแคน-วังจาน ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ขาดไม่สามารถสัญจรได้ เนื่องจากมวลน้ำไหลเชี่ยว จึงขอนำเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน จริง จริง ครับ #คนส่งข่าวหล่อบอกต่อด้วย รายงาน

#เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัด 14.35 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *