ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เมื่อคืนที่ผ่านมา ทีมงานเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางน้ำ และ/หรือ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดน้ำท่วม บนถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 300 ในเขตพื้นที่ อ.บ้านเฮด จ.ขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพื้นที่ ต.โนนสมบูรณ์ ฝั่งทิศตะวันออก ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด ส่วนใหญ่พื้นที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ประกอบกับราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวนมากกว่าทำนา ทำให้ไม่มีคันดินของนากั้นน้ำ ด้วยภูมิประเทศ และ/หรือ พื้นดิน ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าว (ดินเป็นดินทราย) ทำให้เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน น้ำจากตำบลดังกล่าวจะไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำเช่น อ่างห้วยเตย , อ่างห้วยทราย , แก่งละว้า และอีกประการหนึ่ง ถนนมิตรภาพ มีช่องระบายน้ำ ลงแก่งละว้าไม่มากนัก อีกทั้งเอกชนที่มีที่ดิน ได้ทำการถมที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ต่าง เพิ่มมากขึ้นตลอดแนวถนนมิตรภาพ ทำให้ช่วงไหนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมาก น้ำจะวิ่งลงไปรอระบายลงสู่แก่งละว้าและแหล่งน้ำ อื่น อื่น ดังที่กล่าวมา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายครอบคลุมพื้นที่ถนน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คงจะมีการดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้รถบนถนนมิตรภาพ ในช่วงจุดที่เกิดน้ำท่วม จึงขอนำเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน จริง จริง ครับ #คนส่งข่าวหล่อบอกต่อด้วย รายงาน

#เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น 11.05 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *