✈️ ตร. เตือนอัพรูปตั๋วเครื่องบินลงโซเชี่ยล อันตรายกว่าที่คิด อาจถูกสวมรอยขึ้นเครื่อง – ล้วงข้อมูลส่วนตัว

.

▪ ตำรวจสอบสวนกลาง แจ้งเตือนภัย สายอัพโซเชียล ต้องระวัง การโพสต์รูปตั๋วเครื่องบิน แม้เห็นเพียงเสี้ยวของบาร์โค้ด, E-ticket number, Booking number หรือนามสกุล ก็อาจถูกมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ มิจฉาชีพอาจนำไปเปลี่ยนไฟล์บิน สวมรอยขึ้นเครื่องแทน หรือนำข้อมูลไปทำธุรกรรมทางการเงิน หรือนำไปกระทำผิดกฎหมายได้

.

▪ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจ ตำรวจสอบสวนกลาง

.

ที่มา: ตำรวจสอบสวนกลาง

.

#ตั๋วเครื่องบิน #Boardingpass #สอบสวนกลาง #CIB #สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย #RADIOTHAILAND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *