ແຈ້ງການດ່ວນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນທົ່ວປະເທດ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *