ຈາກການເໜັງຕີງ ຂອງລາຄາຄໍາ ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຂຶ້ນເກືອບ 20 ລ້ານກີບຕໍ່ບາດ,

ເຮັດໃຫ້ເຊົ້າວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ປະຊາຊົນ ຫຼັງໄຫຼ ເທຂາຍຄໍາ. ຈົນເຮັດໃຫ້ ລາຄາຄໍາຕົກລົງມາ ຕໍ່າກວ່າ 16 ບ້ານກີບຕໍ່ບາດ

ພາບບັນຍາກາດທີ່ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *