ແຈ້ງເຖິງລູກຄ້າ ລນລ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມື້ອຶ່ນວັນທີ 15/06/2022 ຈະມີນ້ຳມັນໃຫ້ບໍລິການຕາມປ້ຳຕົວແທນຈຳໜ່າຍຈຳນວນ 13 ປ້ຳ ຕາມຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມ.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *