ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ ສາມັກຄີປອງດອງ ປະຊາ ທິປະໄຕ ແລະ ສີວິໄລຂອງພັກ, ຍຸດທະສາດບໍ່ປະໃຜໄວ້ເບື້ອງຫຼັງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຕົວຈິງເທື່ອລະກ້າວ.

ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການ ປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນສູນກາງ ຄັ້ງທີ 1 .

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ຮສສ), ໂດຍມີບັນບັນດາ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງສັງຄົມ; ບັນດາຄະນະກຳມະການ, ກອງເລຂາ, ຜູ້ປະສານງານວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ເຂົ້າຮວ່ມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນຈະໄດ້ພ້ອມກັນພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳຄິດ ຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ແລະ ທິດທາງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມແຕ່ປີ 2016-2020 ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2021-2025. ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ແລະ ເປັນພື້ນ ຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ຂະແໜງການ ຜັນຂະຫຍານແຜນດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ແຜນຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການ.

ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 3 ເປົ້າໝາຍຫຼັກເຊັ່ນ: 1. ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ, 2. ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບປະກັນສັງຄົມ, 3. ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ເຊິ່ງ 3 ຈຸດປະສົງຫຼັກມີ 20 ກິດຈະກຳໃຫ່ຍ ແລະ 59 ໜ້າວຽກທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປະກັນສັງຄົມ, ມີມາດຕະການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ແມ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ(UN) ແລະ ປະເທດເພື່ອນມິດ .

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານໃນຄະນະ ຈົ່ງພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດ,ຄຳເຫັນ ໃຫ້ລາກຫຼາຍເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ໃຫ້ກອງເລຂານຳເອົາໄປປັບປຸງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈຳເປັນຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ.

ເພື່ຶ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021-2025 ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການກໍານົດ ຈື່ງໄດ້ວາງບາງມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດັັ່ງນີັ້:

1. ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມບັນດາເປົ້າຫມາຍ, ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງຍຸດທະສາດ ໂດຍສະເພາະວຽກຈຸດສຸມ ໃນປີ 2023 ຢ່າງເລີກເຊິື່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ,ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້;

2. ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ທິດທາງແຜນການສະບັບນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ;

3. ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ ເພື່ອການປົກປ້ອງສັງຄົມ ຕ້ອງເຊີດຊູຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຊື່ອມຊື່ມ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ທິດທາງແຜນການ ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກ ທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງຂະແຫນງການຕົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

4. ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ ເພື່ອການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມສານ ບັນດາຫນ້າວຽກຈຸດ ແລະ ກິດຈະກໍາ ເຂົ້າແຜນພັດທະນາ ຂອງຕົນ ລວມທັງການຍາດແຍ່ງແຫ່ງທືນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການຈາກຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ກອງເລຂາສັງລວມ ລາຍງານຄະນະກໍາມະການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ທັນການ.

(ຂ່າວສານຮສສ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *