ກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຖິງ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຄັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອ ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໝ້າ ບັນດາປະເທດ ປະຈຳ ສປປລ ລາວ

ເລື່ອງ: ການຍົກບ້ານສຳນັກງານ ຂອງກະຊວງ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄປປະຈຳການຢູ່ ຕຶກຫລັງໃໝ່ ທີ່ບ້ານໂນນສະອາດ ( ດົງໝາກຄາຍ), ເມືອງໄຊທານີ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເລີ່ມວັນທີ 10 – 29 ມິຖຸນາ.

ເລີ່ມວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ແມ່ນເປີດເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ລວມທັງການບໍລິຫານຕ່າງໆ ຢູ່ຕຶກກະຊວງຫລັງໃໝ່.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *