ແຈ້ງປັບລົງລາຄານ້ຳມັນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ຂອງວັນທີ 08/06/2022 ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 0703/ອຄ ລົງວັນທີ 07 ມຖ 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *