ເບຍລາວປັບຂຶ້ນລາຄາ

ຂ່າວດີ! ເບຍລາວແຈ້ງຂຶ້ນລາຄາ ພົນລະເມືອງຈະກິນເບຍໜ້ອຍລົງແລ້ວ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *