ຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານ: ນັບຕັ້ງແຕ່ 1 ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ລາຄາປີ້ລົດໄຟໂດຍສານຂອງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະມີການປັບປ່ຽນລາຄາ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ 2200 ກີບ/1 ຢວນ, ລາຍລະອຽດມີການປັບປ່ຽນດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຕາຕະລາງລາຄາປີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *