ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022, ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນເກີດອຸບັດຕິເຫດຕົກລົງຂ້າງທາງຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼອອກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

.

ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ໄດ້ມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍພາກັນໄປຕັກເອົານ້ຳມັນຢູ່ບ່ອນລົດບັນທຸກເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ສະນັ້ນ, ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພາກສ່ຽວກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນໃນຈຸດເກີດເຫດຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພາະມັນອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ທຸກເວລາ.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *