ດ່ວນ! ແຊຣ໌ບອກຕ່ໍ!!! ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເປີດດ່ານສາກົນທຸກແຫ່ງ ທັງທາງບົກ ແລະ ທາງອາກາດໃນທົ່ວແຂວງແລ້ວ ໂດຍມີຫລາຍເງື່ອນໄຂ:ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

#ມີໃບຢັ້ງຢືນການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19.ລະອຽດຕາມແຈ້ງການ👇👇👇👇

ລະອຽດຕາມແຈ້ງການ👇👇👇👇

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *