ຫ້ອງການ ຫວຍໃນ ແຈ້ງການ ເລື່ອງມາດຕະການຮັບມື ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ວິກິດນໍ້າມັນລາຄາແພງ

ເຈລະຈາຊື້ນໍ້າມັນລາຄາຍ່ອມເຍົາຈາກ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *