ໃນວັນທີ່ 4 ພຶດສະພາ 2022. ນ້ອງ sarah yang ຊົນເຜົາມມົ້ງ ນັກຮຽນມໍ6 ສີບູນເຮືອງ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມກັບໝູ່ ໄດ້ພາກັນ ໄປຊອ່ຍຊາຍ ຊະລາ ທີບໍ່ມີຫຍັງ ຢູ່ ກີນ ນອນກັບໝານ້ອຍ ໂຕນື່ງມາເປັນເລວາຫລາຍປີ

.

.

.

.

.

.

ພວກນ້ອງໄດ້ຊື້ເຄື່ອງທຸກຢ່າງ ແລະຈັດວັນເກີດໃຫ້ເພີ່ນພ້ອມ ມັນເປັນມື້ທີ່ພວກນ້ອງໆ ໄດ້ປຽນ່ຊີວິດໃຫມ່ ໃຫ້ພໍ່ຕູ້ເພີນ. ພວກນ້ອງນັກຮຽນມໍ6 ຊົນເຜົາ ມີນ້ຳໃຈອັນງົດງາມ ແລະເປັນຕົວຢ່າງທີດີຂອງສັງຄົມ. ເພື່ອນ້ອງໆລູ້ນຫລັງຈະໄດ້ເດີນຕາມ

.

.

.

.

ຂໍສັງຄົມຈົ່ງ ສະຫນັບສະຫນູນ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ພວກນ້ອງແດ່ຂໍຂອບໃຈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *