อย.เผยวัคซีน mRNA ฝีมือคนไทย ChulaCov19 ได้ส่งเอกสารขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตวัคซีนด้วยโรงงานในประเทศไทย แทนการผลิตจากโรงงานต่างประเทศ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะผู้ศึกษาวิจัยวัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA ของ ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ทยอยส่งเอกสารขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตวัคซีนด้วยโรงงานในประเทศไทย โดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชีย เพื่อนำไปทดสอบในคนระยะที่ 1 จากเดิมที่ขอขึ้นทะเบียนผลิตในโรงงานที่ต่างประเทศ เมื่อเปลี่ยนโรงงานผลิตจึงต้องมาขออนุญาตขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตแห่งใหม่เพิ่มเติม เบื้องต้นมีการส่งเอกสารประกอบเข้ามาเรื่อย ๆ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังไม่ต้องขอข้อมูลอะไรเพิ่ม การพิจารณาจะอยู่ที่ว่าทางคณะผู้วิจัยจะขึ้นทะเบียนใช้อย่างไร ใช้เป็นเข็ม 1 เข็ม 2 หรือเข็มกระตุ้น แต่ตอนนี้ที่มาเริ่มระยะ 1 ต้องเริ่มในคนที่มีสุขภาพดีก่อน

ส่วนวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ตัวอื่นๆ นั้น นพ.ไพศาล กล่าวว่า ที่เพิ่งมีการขึ้นทะเบียนไปเมื่อเร็วๆ นี้มีวัคซีนโคโวแวกซ์ ส่วนวัคซีนตัวอื่นๆ ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยไปก่อนหน้านี้ ซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปีนั้น ทุกตัวได้มาต่ออายุใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบันยังเป็นการขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉิน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบมาดำเนินการยื่นเรื่องปรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดต่างๆ เป็นวัคซีนที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไป เหมือนที่อเมริกาได้ที่มีการปรับขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์เป็นการใช้ในสถานการณ์ปกติ เพราะขณะนี้มีข้อมูลน่าจะมีครบแล้ว

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *