นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข มอบหมายกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการดำเนินงาน วางแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

ในด้านของสาธารณสุข รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า การเข้าสู่โรคประจำถิ่นจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการที่ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่กับโควิดที่จะเป็นโรคประจำถิ่นได้ รู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่มีความพร้อมเริ่มนำร่องเตรียมการบริหารโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น หรือ Endemic Sandbox เช่น กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมหลายด้าน ทั้งจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ลดลง การฉีดวัคซีนครอบคลุมสูง

กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำสำหรับการจัดการในพื้นที่สำคัญ เช่น สวนสาธารณะ ที่มีคนจำนวนมาก ขนส่งสาธารณะ ตลอดจนกิจการที่มีความเสี่ยง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ประชาชนปรับตัวให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น

ที่มา : ข่าวจริงประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *